Politiattest

Politiattest hos KFUK-KFUM Hamar Ynglingen

KFUK-KFUM Hamar Ynglingen jobber for at alle barn og foresatte skal kjenne seg trygge og ivaretatt på arrangement og samlinger i vårt regi.


I KFUK-KFUM er alle over 15 år som har verv eller oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarforhold overfor mindreårige under 18 år eller overfor personer med utviklingshemming pålagt å fremvise politiattest.


Et tillits- eller ansvarsforhold innbefatter de av oss som:

  • er i en posisjon i forhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming som muliggjør overgrep,
  • utfører oppgaver som vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.


I KFUK-KFUM omfatter dette alle:

  • ansatte og valgte styremedlemmer på alle organisasjonsnivå,
  • medarbeidere i lokale enheter, kretser og hovedforeninger og
  • utvalgsmedlemmer og medarbeidere på leirer og festivaler


Hvem viser politiattest til hvem?

For å innhente politiattest for andre, må man selv ha godkjent politiattest. Ansatte, styreledere og andre medarbeidere som skal innhente politiattest for andre, må ta kontakt med forbundskontoret før prosessen påbegynnes. Dette for å få tilgang til ferdig utarbeidet formålsskjema (som skal vedlegges søknad) og riktig fremgangsmåte for registrering av andres politiattester.


Politiattesten skal ikke være utstedt mer enn 3 måneder før fremvisning. Politiattesten er gyldig så lenge du har sammenhengende tillitsverv i organisasjonen. For å få registrert politiattest, må personen ha en profil i KFUK-KFUM Connect.


Har du spørsmål? Ta kontakt.


Hvordan søke om politiattest?

1. Gå inn på politiets elektroniske søknadsskjema2. Sjekk at du er registrert med riktig folkeregistrert adresse ettersom det er hit politiattesten blir sendt. Skriv også inn din kontaktinformasjon


3. Under ”Formål med attesten” så velger du ”Frivillige organisasjoner” som kategori og "Frivillige organisasjoner" som formål.


4. Legg ved bekreftelse på formål fra KFUK-KFUM Hamar Ynglingen. Se vedlegg 1.

  • Denne må du skrive ut, for å så fylle ut Navn, fødselsnummer, annen informasjon til politiet, kontaktinformasjon til foresatte og foresattes signatur (dersom du er under 18 år). Deretter signerer du selv. Scann skjemaet eller ta et bilde av det som du legger ved søknaden.


5. Dersom du er under 18 år må du også legge ved underskriftsskjema fra foresatte. Se vedlegg 2.

  • Denne kan enten skrives ut og fylles ut manuelt eller lastes ned og fylles ut på datamaskin.


6. Send søknaden. For gjeldende behandlingstid se politiets sider.

Vedlegg

Vedlegg 1.1: Bekreftelse på formål med politiattest, frivillig


Signert av Hans Martin Vilberg 30.juni 2023


Vedlegg 2: Underskriftsskjema fra foresatteVedlegg 1.2: Bekreftelse på formål med politiattest, honorert


Signert av Hans Martin Vilberg 30.juni 2023