Praising Ten Sing

PRAISING

TEN SING HAMAR

PRAISING er Hamar og omegns tensingkor. Vi ble startet i 1969, som en del av KFUK-KFUM Norge. Vi er i dag ca 25 medlemmer (både jenter og gutter) fordelt på kor, band og teknikkere. Alle er i alderen 13 til 19 år.

Gjennom kor, band, lyd/lys/bilde, programskaping, miljø- og styrearbeid får ungdommene utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv. Dette skjer i et trygt og inkluderende miljø, med ungt ansvar og voksent nærvær.


PRAISING øver på Ynglingen i Hamar (I nærheten av McDonalds og rett ved siden av domkirken) hver mandag fra 18.30 til 21.00. I forbindelse med øvelsen spiser vi ofte middag sammen, de som kan og vil. Kvelden avsluttes med 5 minutters andakt. I løpet av året har vi en rekke konserter, - og det skjer at vi synger på gudstjenester eller er med og arrangerer Ung Messe.


Vi er veldig sosiale. Ynglingen er åpen hele mandag ettermiddag og mange av medlemmene våre samles her før øvelsen for å gjøre lekser, spise middag (laget av noen i koret), og ellers bare kose seg. Vårt eget styre er flinke til å planlegge fester og andre sosiale arrangementer.. så det er ofte høy PARTY-faktor i gruppen.


BLI MED eller få mer informasjon.... Klikk HER


PRAISINGS VEDTEKTER


HVA ER SÅ TEN SING

Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid som kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling. Gjennom ulike aktiviteter som kor, band, dans, drama, teknikk, styrearbeid, video og web får ungdommer mulighet til å utfolde seg kreativt i et åpent, inkluderende og kristent miljø. I Ten Sing er det deltakerne selv som er med på å forme innholdet, etter mestringsnivå, interesser og kultur. Ten Sing skal være et sted der alle blir inkludert og får muligheten til å utfordre seg selv på ulike aktiviteter.


Ten Sing-medlemmer får oppleve mye spennende, både i enhet, krets og på nasjonalt nivå. Kretsarrangementer byr på alt fra sang, dans, teknikk og seminarer fra baking og gabong.