Historie

HISTORIE

KFUK-KFUM Hamar

Ynglingen

Misjonshuset i Torggata tjente fra 1878 som et velegnet lokale for Ynglingeforeningen og konfirmantforeningen. Dessuten var det også andre kristne møter og bibeltimer der.

Etter en del år begynte det å bli behov for mer husrom til slik virksomhet. Indremisjonen utvidet sitt arbeid, og våre to foreninger ønsket også mer plass. Denne situasjonen gjorde at det på et møte i Ynglingeforeningen i 1897 ble satt fram forslag om å opprette et byggefond for å samle midler til et framtidig lokale. Idèen slo an, og det ble samlet inn 30 kr. med en gang som et startgrunnlag. I januar 1898 ble det så valgt en byggefonskomitè.


Kveldsunderholdning, fester, utflukter, utlodninger, basarer og innsamling blandt medlemmer og byens borgere ble nå arrangert, og det kom også bidrag fra Samlaget og ulike andre gaver. På den måten var det innen utgangen av 1898 samlet inn 300 kr. Et testamente fra en av foreningensmedlemmene ga også et tilskudd til fondet.

Økonomien gjorde det nå mulig å begynne å se seg om etter en egnet tomt til et foreningslokale. Det fant man, og i 1904 ble tomten kjøpt. Den omfattet den øvre delen av den nåværende tomten og var ca 500 kvaderatmeter stor. På dette tidspunktet kom den sentrale mann ved den videre husbyggingen, G. Jensen inn i bildet. Han var antakelig medlem av foreningen fra de aller første årene, og var en driftig, praktisk mann. Med Jensen ble det fart i både økonomien og byggeplanene. Nye innsamlinger ble arrangert, og han begynte å utarbeide en plan for husbyggingen. Fra Indremisjonen fikk foreningen i 1909 et bidrag på 3000 kr, som ble gitt mot å full disposisjonsrett over Misjonshuset. Etter at dette gikk i orden var byggefondet så stort at man fant ut at man snart kunne begynne.


Arkitekten Olaf Nordhagen leverte ukast til hustegninger, og hjalp byggekomitèen med mange spørsmål. Han bodde i Kristiania på den tiden, og det forgikk en jevn brevveksling mellom han og G. Jensen i løpet av byggeperioden. Jensen var formann i byggkomitèen.

I mai 1909 ble det vedtatt å begynne på arbeidet, og i løpet av sommeren ble så muringen foretatt, og huset kom under tak. Selve murearbeidet ble foretatt av muremester Oscar Røhnes firma. I det følgende året ble så innredningen og ferdiggjøring foretatt. I alt kostet husbyggingen ca. 20000 kroner, og i tillegg ble det innredet for ca. 2000 kroner. Da huset stod ferdig hadde det en gjeld på 11000 kroner på huset.


Den første tiden var leseværelset i 1.etasje innredet med langbord og småbord. Foreningens bibliotek var her, og på veggen hang portretter av Peter Hærem, Chr. Hall, Hans Erichsen, Jon Rud, G. Jensen og Ludvig Erichsen, en ivrig ung medlem som døde i 1903. I 1. etasje var dessuten vaktmesterleilighet og anretningsrom (senere gjort om til kjøkken). I 2. etasje var storsalen innredet med benker og en talerstol, og i 3. etasje (nå kvistrommet) var det garderobe. denne hadde ikke vegg ut mot trappa den første tiden.

Innvielsesfesten ble holdt den 20.november 1910, og i løpet av vinteren ble det valgt en huskomitè til å ta seg av husets drift. Komitèen skulle bestå av sognepresten i Hamar, ett medlem valgt av Ynglingeforeningens styre, ett medlem valgt av Ynglingeforeningens årsmøte og fire andre medlemmer. Som første vaktmester ble smed Mikkel Olsen ansatt. Han hadde vært medlem av foreningen fra stiftelsen og kjente den derfor godt. I 20 år ble Olsen og fruen på Ynglingen, og gjorde en god jobb for foreningen og medlemmene.


Hentet fra heftet "Hamar KFUK og KFUM gjennom 100 år" Noe forkortet artikkel.Tensingkoret Praising ble startet høsten 1969. 


Oppstarten 

Bakgrunnen for initiativet var at en flere steder i Norge, bl.a. i Bergen (Bergen tensing), Stavanger (Skysing) og Asker (Crossing) hadde startet opp kor med mer moderne rytmer enn det man var vant til i kirken. Hamar menighetsråd mottokk et brev fra lærerstudenten Knut Ståle Hauge med forslag om å danne et ungdomskor i Tensing-genren. Etter dette ble det nedsatt en ungdomskomité som hadde ansvaret for ungdomsarbeidet i menigheten, og de startet våren 1969 arbeidet med å etablere tilsvarende arbeid i Hamar.

8.-14. juli 1969 deltok Jørn Kolsrud som utsending fra Hamar menighet på et sang- og musikk-kurs på Knattholmen. Umiddelbart etter sommerferien ble det avholdt flere møter i ungdomskomitéen hvor man bl.a. fordelte ansvarsområder. Ansvarlig leder den første tiden var ungdomsprest Eivind Wremer med Inger Johanne Wremer som dirigent.


Fra 1971 overtok Arnold Børud som dirigent og Praising vokste til et kor på rundt 100 medlemmer og orkester på om lag 10 personer. Sommeren 1972 deltok Praising på TT i Bergen og bidro sterkt til programmet fra hovedscenen med sitt musikkspill "Balladen om Jesus". Den ble også tatt opp av NRK TV i Oslo i romjulen 1972 og vist i sin helhet i januar 1973.


Gudstjenester og konserter

Praising har gjennom årene deltatt på gudstjenester i Hamar og andre steder. De fleste gudstjenestene har vært rettet mot ungdom, men koret har også deltatt i andre typer gudstjenester.

Konserter er avholdt svært mange steder. I Hamar har en foruten kirkene også brukt Kulturhuset, teatersalen i gamle rådhuset, aulaene på Hedemarksmuseet og Toneheim folkehøyskole for å nevne noen.


Turnéer og korkontakter

Opp gjennom årene er det arrangert mange turer for koret. En av de første turene gikk i 1971 til Stavanger. Fra 1973 og en del år fremover ble det arrangert to treff hvert år. Praising og tensingkoret Anthem i Asker (startet at tidligere Praisingmedlem og senere dirigent Geir Bjørnar Smebye) besøkte hverandre, Praising til Asker hver vår og Anthem til Hamar hver høst. Senere er det arangert turnéer både til Sverige, Danmark og Finland. Også en rekke andre tensingkor har det vært kontakt med, blant annet Response på Gjøvik og Salt i Lillehammer, bl.a. gjennom kretsene i KFUK/KFUM.


Innspillinger 

Som nevnt tidligere ble Praising allerede i 1972 tatt opp av NRK. Når det gjelder egne innspillinger har dette aldri blitt prioritert av Praising. Den første kassetten ble tatt opp i 1978 og heter "PRAISING - Sanger til konformantarbeidet" med Geir Bjørnar Smebye som produsent og Hamar Bispedømmeråd som utgiver. Senere er det spilt inn flere kassetter, hovedsakelig solgt til korets medlemmer, familier og venner.


Hundrevis av ungdommer

Mange hundre ungdommer har gjennom over 50 år vært med i Praising. Noen av dem har, blant annet gjennom den erfaringen og kompetansen tiden i Praising har gitt dem, senere gjort seg bemerket i samfunnet lokalt eller nasjonalt på forskjellige områder. Noen av dem er Jørn Kolsrud (Kykelikokos), Ole Marius Melhus (bassist), Hans Petter Jacobsen (programleder i NRK), Sigurd Ree (pianist), Pål Rullestad (operasanger), Silje Nergaard (jazz-sangerinne m.m.), Hilde Hummelvoll (programleder i NRK), Hans Jacob Thorkildsen (sanger i Oslo Gospel Choir), Marianne Beate Kielland Nielsen (operasangerinne), Morten Andreas Meyer (tidl varaordfører i Hamar).


Eldrefest 1. juledag 

Praising har i om lag 35 år arrangert eldrefest 1. juledag. I mange år var arrangementet i Gildehallen i Hamar Bryggeri, men etter at bryggeriet ble nedlagt er festen flyttet til Storhamar kirke. Dette årvisse arrangementet er meget populært, og mange eldre prioriterer denne festen hvor man blir hentet, får servert god mat og drikke, underholdning og gaver samt kjørt hjem etterpå.


Dirigenter

Her følger en ufullstendig dirigentoversikt:

1969 - 1970 Inger Johanne Wremer

1971 - 1973 Arnold Børud

1973 -         Ragnar Tesdal

1973 - 1974 Ole Kristian Lunde

1974 -         Tor Kristian Rasmussen, Odd Edvard Mikkelsen og Bjørn Morten Kjærnes

1977 - 1979 Geir Bjørnar Smebye

1979 - 1980 Jørn Kolsrud

1980 -         Anne Krohn Nielsen

1982 - 1983 Hans Jacob Thorkildsen

1987 - 1988 Lars Adelsøn

1988 - 1991 Alfred Askevold

1991 - 1993 Marianne Beate Kielland Nielsen

1993 - 1994 Kristin Åse

1994 - 1996 Sissel Strømbu

1996 - 1996 Vidar Birk Danielsen

1996 - 1998 Anne Silje Bern

1998 - 1998 Hege Rønning

1998 - 2002 Solveig Stengel

2002 - 2003 Silje Willard

2002 - 2003 Sigrid Bjerkestrand

2003 - 2004 Halvard Bjørkås

2004 - 2006 Sindre Bjerkestrand

2006 -         Ida Karoline Østvang

2006 - 2011 Ane Emilie Vold Mickelsson, Ane Sofie Andreassen Lie og Martin Thieu

2011 - 2013 Håkon Birkeland

2012 -         Mari Skullerud

2013 - 2014 Marie Wold Riise og Karen H. Francke

2014 - 2015 Marie Wold Riise

2015 - 2016 Maren Christine Helmersen

2016 - 2018 Julie Berg, Eira Øyen Hol og Thea Mikkelsen

2018 - 2019 Julie Berg og Eira Øyen

2019 - 2020 Sara Kvam Kohmann og Miriam Svarre

2020 - 2021 Miriam Svarre

2021 - 2022 Miriam Svarre og Sofie Urbergh-Carlson