Om oss

OM OSS


KFUK-KFUM-BEVEGELSEN NORGE

Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner Sammen med Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global utgjør vi KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Vi er tre forskjellige organisasjoner, men bruker alle den likesidede trekanten som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid for hele mennesket, med ånd sjel og kropp.


NORGES KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med over 19.000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. Vi er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. Vi tilbyr barn og ungdom et bredt spekter av fritidsaktiviteter hver uke og arrangerer over 100 leirer, festivaler og nattcuper og flere lederkurs hvert år.


Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.


TOÅRSMÅL 2015-2017

MÅL 1

KFUK-KFUM videreutvikler og implementerer verktøy som legger til rette for refleksjon rundt dannelse av egen identitet og kristen tro.

MÅL 2

KFUK-KFUM løfter frem barn og ungdoms stemmer, meninger og behov

MÅL 3

KFUK-KFUM skaper nye møteplasser og aktiviteter som bygger inkluderende fellesskap, med særlig fokus på sårbare unge mennesker

MÅL 4 

KFUK-KFUM utvikler og implementerer nye programmer og verktøy som fremmer fysisk, sosial og mental helse for unge mennesker

MÅL 5 

KFUK-KFUM bygger bevegelse for fattigdomsutryddelse og effektiv reduksjon av klimautslippNORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE

Norges KFUK-KFUM-speidere har 11.000 medlemmer fordelt på 300 grupper over hele landet. De er som oss del av verdensforbundene av YWCA og YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. KFUK-KFUM-speiderne tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom og arrangerer en rekke leirer og kurs hvert år.

KFUK-KFUM-speidernes formål er: å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdiKFUK-KFUM GLOBAL

KFUK-KFUM Global er en selvstendig bistands- og solidaritetsorganisasjon eid av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Visjonen til KFUK-KFUM Global er Sammen bygger vi global rettferdighet og fred og organisasjonen arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. KFUK-KFUM Global inngår partnerskap med YWCA og YMCA-organisasjoner i andre land og støtter prosjekter i deres regi. Prosjektene retter seg i all hovedsak mot barn, ungdom og kvinner, som i mange samfunn er spesielt utsatt mot urettferdig behandling.