Ungdomsledere i Hamar og Vang menigheter

Ungdomsledere i Hamar

og Vang menigheter

SIDA ER UNDER KONSTRUKSJON


Ungdomsledere i Hamar og Vang menigheter er et tilbud for ungdommer fra 10.kl og oppover. 


MILK (MIniLederKurs) for 15-16 årLIV-kurs (Ledere I Vekst Basic) for 16-19 årUngdomsledere er et samarbeid mellom KFUK-KFUM Hamar Ynglingen og Hamar og Vang menigheter.