K-forum

K-Forum

Ei gruppe for voksne kvinner

K-forum er et åpent fellesskap for voksne kvinner. Forumet er tilknyttet KFUK-KFUM Norge, den økumeniske verdensbevegelsen YWCA og er en del av Den norske kirkes arbeid.


K-forum ønsker å være et fellesskap på kristen grunn. Møtene skal gi innsikt i aktuelle spørsmål av religiøs,kulturell, samfunnsmessig og humanitær art gjennom foredrag og ulike aktiviteter, og gi sosialt fellesskap gjennom samtaler og felles måltid.


Besøk K-forum Hamar på deres FB-gruppe https://www.facebook.com/groups/1423385247904204


Ønsker du å medlem i K-Forum Hamar? Meld deg inn på https://kfuk-kfum.no/bli-med/bli-medlem/meld-deg-inn?id=150652 (500kr/år, 30% rabatt om flere i husstanden er medlem i KFUK-KFUM)


Hilsen styret i K-Forum

Copyright @ All Rights Reserved