Om oss

OM OSS

KFUK-KFUM-bevegelsen


Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner Sammen med Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global utgjør vi KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Vi er tre forskjellige organisasjoner, men bruker alle den likesidede trekanten som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid for hele mennesket, med ånd sjel og kropp.


Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med over 19.000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. Vi er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. Vi tilbyr barn og ungdom et bredt spekter av fritidsaktiviteter hver uke og arrangerer over 100 leirer, festivaler og nattcuper og flere lederkurs hvert år.

Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

TOÅRSMÅL 2021-2023


Fellesskap er bærebjelken i KFUK-KFUM. Fellesskap er bevegelsen vår lokalt, nasjonalt og globalt. Muligheten til å få være seg selv, og kunne stå opp for andre skjer i fellesskap med andre. I våre fellesskap er det gøy, trygt og utviklende å være. Gjennom et fokus på våre fem verdier vil vi den kommende toårsperiode ledes til å danne mer åpne, modie, utviklende, rettferdige og trygge fellesskap. Målene skal realiseres i hele vår organisasjon. 


Åpen

Alle som vil, kan delta hos oss uavhengig av bakgrunn. Vi har særlig ansvar for å inkludere de av oss som av ulike årsaker opplever utenforskap.


Modig

Vi står opp mot urett og kjemper for at barn og ungdom skal bli sett og hørt, lokalt og globalt.


Utviklende

Vi gir unge mennesker muligheten til å utfolde seg, utvikle sine evner og egenskaper og påvirke framtiden.


Rettferdig

Vi mener alle mennekser er skapt med lik verdi, og vi kjemper derfor for likeved og en mer rettferdig verden.


Trygg

Vi skaper fellesskkap hvor unge mennesker kan være seg selv og erfare at de er trygge og verdifulle.NORGES KFUK-KFUM SPEIDERE


Norges KFUK-KFUM-speidere har 11.000 medlemmer fordelt på 300 grupper over hele landet. De er som oss del av verdensforbundene av YWCA og YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. KFUK-KFUM-speiderne tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom og arrangerer en rekke leirer og kurs hvert år.


KFUK-KFUM-speidernes formål er: å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.

KFUK-KFUM GLOBAL


KFUK-KFUM Global er en selvstendig bistands- og solidaritetsorganisasjon eid av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Visjonen til KFUK-KFUM Global er Sammen bygger vi global rettferdighet og fred og organisasjonen arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn.


KFUK-KFUM Global inngår partnerskap med YWCA og YMCA-organisasjoner i andre land og støtter prosjekter i deres regi. Prosjektene retter seg i all hovedsak mot barn, ungdom og kvinner, som i mange samfunn er spesielt utsatt mot urettferdig behandling.