K-forum

K-Forum

Ei gruppe for voksne kvinnerHøsten 2015

 

25. august: "Gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn" (E. Skjæraasen)

Sangkveld  v/ Eli Kristine og Geir Bjørnar Smebye

 

15. september: "Det ondes problem"

v/ professor Jan-Olav Henriksen, Menighetsfakultetet. Hamar Y’s Men’s Club og Kirkeakademiet inviterer oss til dette møtet på Ynglingen.

 

22. september:  "Hvis litteraturen ikke fantes, ville mange tanker forbli usynlige." (L.ars S. Christensen) Jartrud Flem og Margrethe Valen Gillund deler leseopplevelser med oss. Det blir anledning til å gi bort/bytte bøker denne kvelden.

 

20. oktober:  "Å lette hverdagen og legge liv til dagene"

Besøk på Hospice Sangen. Avd.-/spesialsykepleier Grete Brendløkken Nilsen orienterer og viser oss rundt.

 

17. november: "Skolens formålsparagraf, verdier og livsmestring"

ved professor Sidsel Lied. Menn er velkomne denne kvelden, og Y’s Men inviteres.

 

1. desember: "Nå vandrer fra hver en verdens krok"

Besøk av personer med bakgrunn fra ulike land og verdensdeler - og innblikk i deres juletradisjoner.

 


Hilsen arbeidsgruppa for 2014/2015:

Arnhild Sletmoen, Brit Randen, Kristin Aurdal Mosvold, Eli Kristine Smebye


Copyright @ All Rights Reserved